Starxat

  • Smilies are:(kandle#)(kandle#)(kandback#)(kandhehe#)(kandmad#)(kandwink#)(kandsmile#)(kandsleepy#)(kandlove#)(kandcry#)(kandd#)(kanddizzy#)(kanddead#)